Share

Hakkımızda

Serkan Koçak Mimarlık 2013 yılında Bursa’da Mimar Serkan Koçak tarafından kuruldu.
Tamamlamış olduğu çok sayıdaki ulusal ve uluslararası projede, şehir planlama, mimari, iç mimari ve diğer ilgili mühendislik bilimlerini bir bütün olarak değerlendiren Serkan Koçak Mimarlık’ın çalışmaları, tasarım, disiplinler arası koordinasyon, bütçe ve iş programı kontrolü, verimlilik esası ve en iyi mimari kalitenin sağlanması esaslarına dayanmaktadır.
İnsanlara ve çevreye olumlu etkisi olan, yüksek verimlilikte, sağlıklı ve işlevsel binalar ve iç mekanlar tasarlamayı amaçlayan ekibimiz, her proje için öncelikle işverenin hedefleri ve mevcut durumda talep edilen ve gelecekte talep edilebilecek ihtiyaç programlarını dikkate alır ve bu bilgileri çevre koşulları ve projenin çevre içerisindeki rolü ile birleştirir. Ön konsept aşamasından planlama, yapım ve tamamlanma aşamasına kadar olan tüm safhalarda, her projenin tasarımı ve kontrolünde yer alan ofis kurucuları her projenin başarısının takım çalışması ile zenginleştiğine inanarak tüm tasarım fazlarında bu zenginliğe önem verir.
Serkan Koçak Mimarlık, bugüne dek uluslarası alanda tasarım ve tasarım yönetimi çalışmalarıyla yaklaşık 1,000,000m²’den fazla sanayi, turizm, ticari ve konut projesini başarı ile tamamlamıştır.
Hizmetlerimiz;
Mimari;
 •  Mimari Tasarım
 •  Mimari İyileştirme ve Restorasyon
 •  Sürdürülebilir Mimari ve Renovasyon
 •  Uygulama Çizimleri ve Şartnameleri
 •  Saha Uygulamaları Kontrolü
 • İmalat ve Uygulama
İç Mimari;
 •  Programlama
 •  Mekan Fizibilite ve Kullanım Çalışmaları
 •  İç Mimari Tasarım
 •  Tefriş, sabit donanım ve cihaz seçimleri
 •  Grafik ve Yönlendirme Seçimleri
 •  Uygulama Çizimleri ve Şartnameler
 • İmalat ve Uygulama
Konuşma başlat
Hoşgeldiniz,
Serkan Koçak Mimarlık tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz